STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81221 Máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 031/2024/Reocor/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024

81222 Máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim tạm thời, Dây kết nối cho máy tạo nhịp tim tạm thời TTBYT Loại C,D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

81223 Máy tạo nhịp tim tạm thời, dây kết nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

81224 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 191/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

81225 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

81226 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 007/2024/Rivacor 1B/VPDD Còn hiệu lực
01/02/2024

81227 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 033/2024/Intica Neo 1B/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024

81228 Máy tạo nhịp tim và phá rung tim, Dây dẫn tín hiệu cho máy tạo nhịp tim và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

81229 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung Protecta™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

81230 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có chức năng phá rung (ICD) và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 108/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019