STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81231 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

81232 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 27072023/ PL-TV/ HMS Còn hiệu lực
27/07/2023

81233 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 06/PL/2023/TA Còn hiệu lực
18/09/2023

81234 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu âm trị liệu đa tần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

81235 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED sieuam263 Còn hiệu lực
26/03/2024

81236 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
02/02/2021

81237 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

81238 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

81239 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

81240 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser và điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020