STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81231 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC HTI/2503 Còn hiệu lực
25/03/2022

81232 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

81233 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

81234 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

81235 Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 05.08.2022/VVT Còn hiệu lực
09/08/2022

81236 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

81237 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

81238 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

81239 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

81240 Que thử Peracetic Acid DiaQuant® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0006/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019