STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81261 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210490-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

81262 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021612A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

81263 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VINASUKE 01/23/PCBPL-VINASUKE Còn hiệu lực
03/04/2023

81264 Máy trị liệu điện trường cao áp Enecure VI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GAUMMA 2328/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023

81265 Máy trị liệu điện trường cao áp IAS 30000 R TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GAUMMA 2328/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023

81266 Máy trị liệu điện trường cao áp và các phụ kiện theo kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 858 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IMPRESSIONVN Còn hiệu lực
07/12/2019

81267 Máy trị liệu điện từ - laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190312.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

81268 Máy trị liệu, chăm sóc da sau laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202329/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

81269 Máy trị mồ hôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021228A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CAHU Còn hiệu lực
02/09/2021

81270 Máy trị mụn bằng tia Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023