STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81261 Thiết bị điều biến thần kinh kích thích não sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

81262 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

81263 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm có bình hút dịch đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 349-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế - Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

81264 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-300mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

81265 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-760mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

81266 Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm, 0-760mmHg, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

81267 Thiết bị điều chỉnh dòng chảy áp suất cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0230/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

81268 Thiết bị điều chỉnh hơi thở/ Airofit pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.21/180000026/PCBPL-BYT Michael Van Etteryk Còn hiệu lực
19/11/2021

81269 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021437/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
17/09/2021

81270 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/09/2021