STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81271 Thiết bị điều trị áp lực ngắt quãng kèm nệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 690/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

81272 Thiết bị điều trị bằng không khí lạnh Koolio TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 07052022/TF/PL KOOLIO Còn hiệu lực
07/05/2022

81273 Thiết bị điều trị bệnh về da bằng tia UVB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 273/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KMD VINA Còn hiệu lực
03/06/2020

81274 Thiết bị điều trị CHIROPRACTIC TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4088-2CL PL-TTDV Còn hiệu lực
25/01/2022

81275 Thiết Bị Điều Trị CHIROPRACTIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2773A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

81276 Thiết bị điều trị chứng khó nuốt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 163-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

81277 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

81278 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200115 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

81279 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3043-S2-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

81280 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3044-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022