STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81311 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2399/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

81312 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2400/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

81313 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2401/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

81314 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 29/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
06/05/2022

81315 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 04 PL-ĐM Còn hiệu lực
09/05/2022

81316 Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 290622/PL-QA Còn hiệu lực
29/06/2022

81317 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

81318 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01ARK/2022/PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81319 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0621 Còn hiệu lực
05/09/2022

81320 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022