STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81321 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF vi kim (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3042S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

81322 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF – 460kHz – Bipolar (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3641 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIN SON Còn hiệu lực
01/02/2021

81323 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ RF-460kHz - Bipolar TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2962 PL Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vin Son Còn hiệu lực
16/12/2019

81324 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ sóng RF lưỡng cực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2442 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
09/07/2019

81325 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

81326 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

81327 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

81328 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

81329 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm (Kèm phụ kiện) (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3450 PL-TTDV Công ty TNHH Dermamed Còn hiệu lực
03/11/2020

81330 Thiết bị điều trị da bằng sóng tần số vô tuyến RF vi kim SYLFIRM và vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 1611-QHV/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022