STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81331 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4086 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

81332 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4087 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

81333 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3427 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
03/11/2020

81334 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF vi kim POTENZA và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3180 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
08/04/2020

81335 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4091-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

81336 Thiết bị điều trị da dùng trong da liễu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4092-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

81337 Thiết bị điều trị da không xâm lấn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3357S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
03/06/2021

81338 Thiết bị điều trị da không xâm lấn (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

81339 Thiết bị điều trị da liễu bằng tia UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
06/07/2020

81340 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191210 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2019