STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81331 Máy triệt lông trẻ hóa da bằng ánh sáng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 01102023/BM-PLTBYT Còn hiệu lực
04/04/2024

81332 Máy triệt lông và hỗ trợ trẻ hóa da dùng trong Spa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC 25-08/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

81333 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2023

81334 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

81335 Máy triệt lông, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

81336 Máy triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN 210000013/1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

81337 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

81338 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

81339 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

81340 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02 Còn hiệu lực
27/09/2022