STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81341 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 18-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

81342 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 21-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

81343 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 24-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

81344 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00182/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

81345 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 014-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
01/09/2021

81346 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021379/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
02/09/2021

81347 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 598//180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

81348 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 148/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
27/09/2021

81349 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3679S-3 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
28/09/2021

81350 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 40/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/10/2021