STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81351 Thiết bị điều trị da không xâm lấn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3357S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
03/06/2021

81352 Thiết bị điều trị da không xâm lấn (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

81353 Thiết bị điều trị da liễu bằng tia UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
06/07/2020

81354 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191210 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2019

81355 Thiết bị điều trị ghế nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210235 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/04/2021

81356 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/12/2021

81357 Thiết Bị Điều Trị Ghế Nha Khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
06/01/2022

81358 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2753 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

81359 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3431 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

81360 Thiết bị điều trị giảm đau giãn cơ bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 28/2020 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
22/06/2021