STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81351 Máy trị liệu khí lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191162.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Còn hiệu lực
19/12/2019

81352 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy - Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0106/PL.AK Còn hiệu lực
24/06/2022

81353 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 2805/PL.AK Còn hiệu lực
30/05/2022

81354 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 2805/PL.AK. Còn hiệu lực
30/05/2022

81355 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy Natrox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 3105/PL.AK Còn hiệu lực
31/05/2022

81356 Máy trị liệu lành vết thương bằng Oxy – Natrox® TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3632S PL-TTDV Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
18/02/2021

81357 MÁY TRỊ LIỆU LASER CÔNG SUẤT THẤP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

81358 Máy trị liệu laser quét TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

81359 Máy trị liệu laser quét (Máy trị liệu laser công suất cao) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED FisiolaserScanHp42 Còn hiệu lực
20/07/2023

81360 Máy trị liệu laser quét (Máy trị liệu laser công suất cao) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED FisiolaserScanHp4 Đã thu hồi
05/09/2022