STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81351 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 01/2022/ACESO-TTBYT Đã thu hồi
16/08/2022

81352 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 001/2022/ACESO-TTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

81353 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 220-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
22/06/2019

81354 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 004LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

81355 Răng giả bằng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 01-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

81356 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 448-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019

81357 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 194/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

81358 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

81359 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 94/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

81360 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 95/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019