STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81361 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

81362 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

81363 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL -BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
07/10/2020

81364 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

81365 Máy trị liệu bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASC TRANS VIỆT NAM 0201/24/PL-ASC Còn hiệu lực
18/01/2024

81366 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

81367 MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

81368 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

81369 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1677/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ETS Việt Nam Còn hiệu lực
19/07/2019

81370 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020