STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81381 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00120/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

81382 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 001-NPCHN/2022/AA-M1C1 Còn hiệu lực
09/02/2022

81383 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0105/PL.CT Còn hiệu lực
06/05/2022

81384 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 08/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

81385 Máy Đo Thính Lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG 14-AKA Còn hiệu lực
09/07/2022

81386 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2022/PL Còn hiệu lực
11/08/2022

81387 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0109/PL.CT Còn hiệu lực
13/09/2022

81388 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0509/PL.CT Còn hiệu lực
22/09/2022

81389 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0709/PL.CT Còn hiệu lực
27/09/2022

81390 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0111/PL.CT Còn hiệu lực
03/11/2022