STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81381 Tay khoan nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 762/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2020

81382 Tay khoan nội nha không dây Endoit (EU/KR) (EH0C500 (EU/KR)) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1722/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế IDS Còn hiệu lực
11/08/2019

81383 Tay khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181199 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
30/07/2020

81384 Tay khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181463 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
20/01/2021

81385 Tay khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181528 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
01/03/2021

81386 Tay khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181695 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
31/05/2021

81387 Tay khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181969 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
22/11/2021

81388 Tay khoan răng và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

81389 Tay khoan thẳng tỷ lệ 1:1 có đèn, có đầu phun (SA100L) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1722/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế IDS Còn hiệu lực
11/08/2019

81390 Tay khoan tốc độ cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
03/08/2021