STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81431 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 585/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
17/03/2020

81432 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
24/03/2020

81433 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

81434 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11421/210000003/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
08/09/2021

81435 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 33/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
15/11/2021

81436 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

81437 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 189 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

81438 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

81439 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22002 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

81440 Ống thông hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 55/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
28/11/2022