STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81481 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

81482 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

81483 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

81484 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

81485 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 607/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Vina Health Còn hiệu lực
08/04/2020

81486 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
31/05/2022

81487 Túi đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/05/2020

81488 Túi đo lượng máu sau sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

81489 TÚI ĐO MÁU SAU SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 172/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

81490 Túi đo nước tiểu cho phẫu thuật tiền liệt tuyến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-186/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
09/12/2021