STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81501 Máy triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÍN THÀNH 02/2023-PL/TT Còn hiệu lực
24/03/2023

81502 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG 230327/PL-AlMA Còn hiệu lực
04/05/2023

81503 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERICK GLOBAL 01/2023/PL_ERICKGLOBAL Còn hiệu lực
18/04/2023

81504 Máy triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ANPHA MED 01/2023/PL-APM Còn hiệu lực
12/06/2023

81505 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL 03/2023-PL/A&T Còn hiệu lực
24/07/2023

81506 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1501/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/07/2023

81507 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 86/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2023

81508 Máy triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 11/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
31/08/2023

81509 Máy triệt lông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TGTM 02-PL/TGTM Còn hiệu lực
04/12/2023

81510 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL 04/2023-PL/A&T Còn hiệu lực
16/11/2023