STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81501 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/HSTL.CLA Còn hiệu lực
26/09/2023

81502 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/.HSTL.CLA Còn hiệu lực
16/11/2023

81503 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0038/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

81504 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0038/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

81505 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/08/2021

81506 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 91a/2022/AN Còn hiệu lực
02/12/2022

81507 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2022072510/HSTL.CLA Còn hiệu lực
02/12/2022

81508 Máy đo đa ký hô hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

81509 Máy đo đa ký hô hấp và linh kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/3110/MERAT-2020 Còn hiệu lực
08/07/2022

81510 Máy đo đa thông số (COHb, MetHb, rSO2, nhịp tim, SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/032 Đã thu hồi
18/03/2022