STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81511 Máy trị liệu suy tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

81512 Máy trị liệu suy tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

81513 Máy trị liệu tần phổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 09-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
27/04/2023

81514 Máy trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 30.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMER ION VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

81515 Máy trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 13-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/04/2022

81516 Máy trị liệu tần số điện sinh học Zapper GREENLINK TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

81517 Máy trị liệu tần số điện sinh học Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

81518 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

81519 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

81520 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THANH NHÃ 0001/12/TNPL Còn hiệu lực
27/12/2022