STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81511 Test nhanh phát hiện 12 thông số chất gây nghiện trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81512 Test nhanh phát hiện Amphetamine trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81513 Test nhanh phát hiện Barbiturates trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81514 Test nhanh phát hiện Morphine trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81515 Test nhanh viêm dạ dày H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 16/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
30/03/2021

81516 Test nhanh chấn đoán bệnh chân tay miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 390/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81517 Test nhanh chẩn đoán HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 21/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

81518 Test nhanh chẩn đoán HIV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 21/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

81519 Test nhanh chẩn đoán kháng thể Helicobacter pylori. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
22/11/2019

81520 Test nhanh chẩn đoán kháng thể Hepatitis E virus (HEV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MEDCÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
17/11/2019