STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81521 Test nhanh chấn đoán Rubella TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 390/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81522 Test nhanh chấn đoán sốt xuất huyết kháng nguyên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 390/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81523 Test nhanh chẩn đoán xác định Helicobacter pylori. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
22/11/2019

81524 Test nhanh cúm A&B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 977/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

81525 Test nhanh Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81526 Test nhanh Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 14/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
22/02/2021

81527 Test nhanh Dengue NS1 Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81528 Test nhanh H.pylori Antigen Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81529 Test nhanh HAV IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81530 Test nhanh HBsAb Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 16/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
30/03/2021