STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81531 Máy đo tròng kính TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181802 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

81532 Máy đo tròng kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 13/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

81533 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 13/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81534 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Còn hiệu lực
01/07/2019

81535 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

81536 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

81537 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

81538 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 08/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
08/08/2022

81539 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 42/120922/KQPL-AMV Còn hiệu lực
05/01/2023

81540 Máy đo tròng kính tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 033/170000113/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/03/2023