STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81561 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020308/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/05/2020

81562 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 203-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
19/11/2021

81563 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2334A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
13/01/2022

81564 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191371 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
18/11/2019

81565 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1013/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/11/2019

81566 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1068/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
29/11/2019

81567 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3159-1PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
09/03/2020

81568 Máy Theo Dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

81569 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 14/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
23/02/2021

81570 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 401/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
21/09/2021