STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81581 Test nhanh phát hiện Phencyclidine trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81582 Test nhanh phát hiện Phencyclidine trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81583 Test nhanh phát hiện Tricyclic Antidepressants trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81584 Test nhanh phát hiện Tricyclic Antidepressants trong nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

81585 Test nhanh sốt xuất huyết careUSTM Dengue NS1 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 581 Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Việt Nam Còn hiệu lực
31/10/2019

81586 Test nhanh Syphilis Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81587 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022022/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/04/2022

81588 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02_12022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

81589 Test nhanh viêm gan C SDn BioNTN HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

81590 Test nhanh virus SARS-COV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
18/10/2021