STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81581 Máy đo điện tim và các phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

81582 Máy đo điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 04PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020

81583 Máy Đo Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1972/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
25/01/2021

81584 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 45/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh Còn hiệu lực
15/06/2021

81585 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210651-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/08/2021

81586 Máy đo điện tim và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

81587 Máy đo điện tim vi tính gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230207/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
07/02/2023

81588 Máy đo điện tim, phụ kiện và vật tư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

81589 Máy đo điện tim, đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1109/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

81590 Máy đo điện võng mạc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 137/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
23/06/2020