STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81591 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 13/2022-MEGA Còn hiệu lực
28/07/2022

81592 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

81593 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

81594 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

81595 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

81596 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

81597 Tungsten Carbide Bur TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 377-EIMI /2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

81598 Tuốc nơ vít dùng cho dụng cụ (Instruments Screw Drivers) TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2712/MERAT-2019 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
30/12/2019

81599 Tuốc nơ vít dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 932/170000047/PCBPL-BYT công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
03/08/2021

81600 Tuốc nơ vít dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1159/170000047/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022