STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81601 Máy Xét Nghiệm Tự Miễn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018240 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/11/2019

81602 Máy xét nghiệm tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) 012022/TAIWOVN Còn hiệu lực
17/07/2023

81603 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NHV005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
23/12/2019

81604 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

81605 Máy xét nghiệm tự động hoàn toàn miễn dịch huỳnh quang gián tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 02/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/12/2023

81606 Máy xét nghiệm và hóa chất HbA1C dùng trong phòng xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA1/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

81607 Máy xét nghiệm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 03082023/CBPLB/AS-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

81608 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210860-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
04/11/2021

81609 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210861-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
04/11/2021

81610 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210860-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
11/11/2021