STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81621 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOVINA VIỆT NAM KVN2023-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/04/2023

81622 Máy Triệt Lông Công Nghệ IPL (IPL Hair Removal Device) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2022

81623 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2511A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

81624 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2512A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

81625 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 02/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
07/06/2023

81626 Máy triệt lông công nghệ OPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 04/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
20/10/2023

81627 Máy triệt lông Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH PHÁT 01/PL/ThanhPhat/2023 Còn hiệu lực
07/07/2023

81628 Máy triệt lông Diode Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ HAKAI VIỆT NAM 03/2024/PL-HAKAI Còn hiệu lực
09/04/2024

81629 Máy triệt lông diode laser 808nm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1025/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2020

81630 Máy triệt lông DPL+NIR machine LFS-K3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 02/2024/HPMED Còn hiệu lực
23/04/2024