STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81621 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0259/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Còn hiệu lực
07/09/2021

81622 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
13/10/2021

81623 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210779-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
18/10/2021

81624 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210942-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Đã thu hồi
29/11/2021

81625 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210728-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/11/2021

81626 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2123/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

81627 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2395A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

81628 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1043 Còn hiệu lực
02/03/2022

81629 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-006-Masimo Còn hiệu lực
14/11/2022

81630 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3174-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022