STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81631 Rọ tán sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0135-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

81632 Rọ tán sỏi dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-11/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/07/2022

81633 Rọ tán sỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
06/12/2019

81634 Rọ tán, kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00075-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/09/2020

81635 Rọ tánsỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
22/06/2020

81636 RỔ, THÙNG, LY, CHÉN, ỐNG CẮM, NHÃN DÁN CÁC LOẠI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 09/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

81637 Rọ/ Thòng lọng bắt dị vật mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 004KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
17/06/2019

81638 Robisal ưu trương 19g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1026/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

81639 Robisal đẳng trương 0.9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1027/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

81640 Robisal đẳng trương 9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1045/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
30/06/2021