STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81641 VỎ BÀN CHÂN CHO BÀN TOEFLEX - MÀU DA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VT2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/07/2022

81642 Vỏ bảo vệ mặt sau TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 082-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

81643 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
08/02/2020

81644 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
10/02/2020

81645 Vỏ bọc kim phaco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

81646 Vỏ bọc ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/166 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

81647 Vỏ bọc ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/498 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2021

81648 Vỏ bọc tạo đường hầm trong phẫu thuật lấy sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 10/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

81649 Vỏ bọc thân ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 173-ĐP/180000023/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
17/02/2020

81650 Vỏ bọc đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0401/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Còn hiệu lực
22/11/2021