STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81661 Segment của bộ chứa mẫu tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

81662 Segment của bộ chứa mẫu tách chiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

81663 Self-Catheterization Set Bộ ống tự thông tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 25-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
01/10/2020

81664 Self-Sealing Sterilization Pouch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

81665 SENCI HAIR CELLS/TINH CHẤT GIÚP NANG TÓC PHÁT TRIỂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3099 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

81666 SENCI HERBAL JOBA/CỒN XOA BÓP THẢO DƯỢC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3101 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm Hợp Chất Tự Nhiên Alba Còn hiệu lực
19/12/2019

81667 SENCI SINUS SPAY/CHĂM SÓC BẢO VỆ XOANG, MŨI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3102 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

81668 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

81669 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp bao gồm: -Dây Sen sor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) -Bảng điều khiển (dành cho máy WDS X POD) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 74/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

81670 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số x-quang quanh chóp Bao gồm: - Dây Sensor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 110722-HANDY Còn hiệu lực
11/07/2022