STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81691 Thuốc thử phân tích sinh hóa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2346 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

81692 Thuốc thử phát hiện enzym β-lactamase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220513-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/05/2022

81693 Thuốc thử phát hiện Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp., Candida albicans, các Candida khác và Trichomonas vaginalis TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 170/Seegene-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/04/2021

81694 Thuốc thử phát hiện Megasphaera Type 1 (Mega1), Lactobacillus spp. (Lacto), Bacteroides fragilis (BF), Gardnerella vaginalis (GV), Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 (BVAB2), Atopobium vaginale (AV) và Mobiluncus spp. (Mob) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 170/Seegene-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/04/2021

81695 Thuốc thử phủ dầu cho các panel MicroScan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
14/01/2021

81696 Thuốc thử phủ dầu cho các panel MicroScan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
14/01/2021

81697 Thuốc thử phụ trợ dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1415/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

81698 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1411/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

81699 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1414/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

81700 Thuốc thử phụ trợ dùng để chuẩn bị mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1458/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020