STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81751 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại toàn thân) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

81752 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại toàn thân) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 106/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2019

81753 Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang (Loại để bàn) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

81754 Máy đo độ loãng xương kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 11/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
18/06/2019

81755 MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG SỬ DỤNG TIA X VÀ CÁC LINH PHỤ KIỆN, PHẦN MỀM KÈM THEO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P 20221605/3P/BPL Đã thu hồi
17/05/2022

81756 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

81757 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 115-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

81758 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

81759 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

81760 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022