STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81761 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2723/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81762 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2726/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81763 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2727/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

81764 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 211122/HMM-PLEXCa Còn hiệu lực
21/11/2022

81765 Máy xét nghiệm điện giải và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 106/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
27/08/2019

81766 Máy xét nghiệm điện giải và hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

81767 Máy xét nghiệm điện giải và khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1955/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2021

81768 Máy xét nghiệm điện giải và Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 28-091019-SFRI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

81769 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 190721/HN-CARE/PLTTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/07/2021

81770 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2575 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019