STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81771 Thanh cân treo tường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-18/170000140/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/06/2019

81772 Thanh chỉ mục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 622/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
19/05/2021

81773 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 42b - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co. Ltd Còn hiệu lực
21/06/2019

81774 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 43 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
23/06/2019

81775 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06 - PL - TTB/ BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

81776 Thanh dọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019038/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

81777 Thanh dọc (nẹp) cột sống cổ lối sau TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1392PL-TTDV công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

81778 Thanh dọc 1 đầu tròn, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

81779 Thanh dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Số: 07/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
15/11/2022

81780 Thanh dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0618/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019