STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81771 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 326.21/180000026/PCBPL-BYT LƯƠNG THỊ THANH THẢO Còn hiệu lực
19/08/2021

81772 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 589/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Hoàng Còn hiệu lực
19/08/2021

81773 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 340.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN ĐÌNH LAI Còn hiệu lực
19/08/2021

81774 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1562/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MARS VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2021

81775 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1562/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MARS VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2021

81776 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 64921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 108 AN PHÚ HƯNG THỊNH PHÁT Còn hiệu lực
19/08/2021

81777 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 308.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THỊ BÉ HÒA Còn hiệu lực
20/08/2021

81778 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1676/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
20/08/2021

81779 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1681/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/08/2021

81780 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1648/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
21/08/2021