STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81801 Van ngắt tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

81802 Van ngắt tay ( cô lập khí y tế) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 457-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

81803 Van nối an toàn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

81804 Van PEEP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020292/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

81805 Van PEEP 22M điểu chỉnh được các mức H20 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

81806 Van rò rỉ máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

81807 Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

81808 Van sinh thiết (Biopsy Valve, Valve set ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 77.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
29/05/2020

81809 Van sinh thiết ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00060-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020

81810 Van tập nói TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020