STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81811 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020

81812 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01-PL-TTB/BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
19/01/2021

81813 Thanh lấy dấu cắn dùng trong nha khoa - Bite fork TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 167-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
23/07/2019

81814 Thanh liên kết nẹp dọc CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

81815 Thanh luồn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2483 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

81816 Thanh nâng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 131/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/06/2021

81817 Thanh nâng ngực các loại các cỡ kèm ốc/vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT 02/0505/MPP-2022 Còn hiệu lực
06/05/2022

81818 Thanh nẹp thẳng/cong các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190079.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

81819 Thanh ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 82/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

81820 Thanh ngang Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020