STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81811 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
25/11/2020

81812 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
25/11/2020

81813 Van thở ra TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210603-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
31/07/2021

81814 Van thở ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 37/2021/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

81815 Van tiêm thuốc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2682_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019

81816 Van tiêm thuốc có dây nối TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2683_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019

81817 Van tim cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 222/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
27/09/2022

81818 Van tim cơ học kèm ống ghép mạch máu (Valve Graft) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0010/170000058/PCBPL -BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

81819 Van tim cơ học kèm ống ghép mạch máu (Valve Graft) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0010/170000058/PCBPL -BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

81820 Van tim cơ học kèm ống ghép mạch máu có phủ collagen và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019