STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81811 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 003PL-2022/SMV-GRE/HBA1C Còn hiệu lực
27/01/2023

81812 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 010PL-0823/GCMS-RT100 Còn hiệu lực
18/08/2023

81813 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 003PL-2022/SMV-GRE/HBA1C Còn hiệu lực
27/01/2023

81814 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 009PL-0823/GCMC-MH200 Còn hiệu lực
18/08/2023

81815 Máy xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 2202PL/MEDAZ-PROTEOMETECH Còn hiệu lực
23/02/2022

81816 Máy xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3564/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

81817 Máy xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae và human papillomavirus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210028 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/01/2021

81818 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-AMS-002/170000046/PCBPLBYT Công ty TNHH TMDV Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
26/06/2019

81819 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 06/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
15/11/2019

81820 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 07/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
15/11/2019