STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81821 Medical X-ray Radiation Protective Glass Plate TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81822 Medical Zone Valve TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 202-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

81823 Medicurtain TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2809/MERAT-2019 Công ty TNHH Dược phẩm Kovina Còn hiệu lực
30/09/2019

81824 MEDIӦGEL NAIL CARE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE 15/2023/ PLTTBYT- MED Còn hiệu lực
02/11/2023

81825 Mefidex® TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 392/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

81826 Men vi sinh kháng khuẩn dạng xịt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 623/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Nhật Hàn Còn hiệu lực
07/09/2021

81827 Menocheck picoAMH Elisa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ HIẾM MUỘN Còn hiệu lực
27/08/2020

81828 Mẹo hút lọc Robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 261/21/170000116/PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

81829 Mẹo lọc robot TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

81830 Mẹo robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 262/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021