STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81821 Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Đĩa nuôi cấy 6 giếng, Đĩa nuôi cấy 4 giếng, Đĩa nuôi cấy 2 giếng, Đĩa nuôi cấy 35 mm, Đĩa nuôi cấy 60 mm, Đĩa nuôi cấy 100 mm, Ống nghiệm 15 ml, Ống nghiệm 14 ml, Ống nghiệm 5 ml, Lọ đựng mẫu 80 ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1340 PL-TTDV Công ty Cổ phần ME77 Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

81822 Thanh nhôm, Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 01/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
12/07/2022

81823 Thanh nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

81824 Thanh nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019038/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

81825 Thanh nối Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

81826 Thanh nối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

81827 Thanh nối bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0620 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/06/2020

81828 Thanh nối bên CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 84/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

81829 Thanh nối dọc TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 87/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

81830 Thanh nối dọc Mis rod TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020