STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81841 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 050KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

81842 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 61/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
30/12/2022

81843 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0020/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
27/06/2019

81844 Máy đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0115/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
05/08/2021

81845 Máy đưa dưỡng chất vào da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

81846 Máy đưa dưỡng chất vào da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2509A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

81847 Máy đúc bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/240 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

81848 Máy đúc bệnh phẩm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181643 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Đã thu hồi
02/04/2021

81849 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018719 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

81850 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH SẢN Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019