STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81851 Máy trợ thính SONOVA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 032023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
11/07/2023

81852 Máy trợ thính trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200299 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/05/2020

81853 Máy trợ thính trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200631 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2020

81854 Máy trợ thính trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200723 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2020

81855 Máy trợ thính trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210094 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/02/2021

81856 Máy trợ thính trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023004/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
26/10/2023

81857 Máy trợ thính V-68 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 475-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

81858 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 31052023/BPL-BLW Còn hiệu lực
31/05/2023

81859 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81860 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023