STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81861 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81862 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81863 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81864 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81865 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

81866 Máy trợ thính và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190302.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

81867 Máy trợ thính Vesuvio TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CUỘC SỐNG VIỆT NAM 01/KQPL/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

81868 Máy trợ thính Widex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 11/-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

81869 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 75-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
06/08/2019

81870 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 126-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
20/06/2020