STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81861 Ống thông tiểu silicone Hemostatic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 57/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
10/12/2020

81862 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

81863 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01_VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
15/04/2021

81864 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh (Loại ống trong suốt, loại ống xanh lá) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-12/PLTTBYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
09/08/2019

81865 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

81866 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
05/03/2020

81867 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 03-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/03/2020

81868 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

81869 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 19-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

81870 Ống thông tiểu Sillicone tiệt trùng 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020