STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81871 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1242021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/09/2021

81872 Máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 807/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

81873 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 339 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2021

81874 Máy xông hơi thuốc bộ phận ( Máy xông hơi thuốc cục bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

81875 Máy xông hơi thuốc toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

81876 Máy xông mũi họng (Compressor Nebulizer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1435/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
22/07/2019

81877 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI I.D.M Còn hiệu lực
04/09/2020

81878 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

81879 Máy điều trị nám, sắc tố da, bớt, xóa xăm và làm đẹp da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0620 CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC Còn hiệu lực
18/06/2020

81880 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 173-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty CP phòng khám Quốc tế Long Bình Còn hiệu lực
09/10/2020