STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81871 Thanh và hóa chất định danh, kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.4-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

81872 Thanh và hóa chất định danh, kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.5-PL-TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

81873 Thanh đặt nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3158-1 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

81874 Thanh đặt nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4088-4 PL-TTDV Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khoẻ Toàn Cầu Còn hiệu lực
06/01/2022

81875 Thanh đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

81876 Thanh đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

81877 Thanh đè lưỡi (hiệu Dynarex TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

81878 Thanh đi bộ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-18/170000140/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/06/2019

81879 Thanh định danh nhanh vi khuẩn liên cầu nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190941 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
04/11/2019

81880 Thanh định danh nhanh vi khuẩn liên cầu nhóm A TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200381 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/06/2020