STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81881 Thanh định vị cho thiết bị cố định bệnh nhân Elexta TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

81882 Thanh đục nắp cassette TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-130/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

81883 THẢO DƯỢC HÍT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHẤT NAM 01/2022/PL-NHATNAM Còn hiệu lực
12/03/2022

81884 THẢO DƯỢC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 585/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2021

81885 THẢO DƯỢC XOA BÓP PHÚC THẮNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0073PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN PHÁT Đã thu hồi
22/02/2020

81886 Tháo ghim (các cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 125/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

81887 Thảo mộc xông MAXKONA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006221CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/01/2022

81888 Thảo mộc răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 581/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021

81889 THẢO MỘC RĂNG MIỆNG TRẦN KIM HUYỀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0083PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN Đã thu hồi
22/02/2020

81890 Thảo mộc xông EURA-CA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003821CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022