STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81931 Máy đọc khay vi thể ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 28-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

81932 Máy đọc lam tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200501 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/12/2020

81933 Máy đọc phim nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 060519MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
30/06/2019

81934 Máy đọc phim X quang răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2726 PL Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
20/12/2019

81935 Máy đọc phim X quang răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2714 PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2019

81936 Máy đọc phim X-Quang lao phổi tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIKOMES 01/2023/PL-VIKOMES Còn hiệu lực
04/05/2023

81937 Máy đọc phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200179 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
21/05/2020

81938 Máy đọc phim x-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200750 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/12/2020

81939 Máy đọc phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230320/SD/BPL Còn hiệu lực
20/03/2023

81940 Máy đọc phim X-quang nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230925/PL-SOPRO Còn hiệu lực
25/09/2023