STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81931 Máy tập luyện đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
14/07/2021

81932 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01GEM/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81933 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81934 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81935 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02GEM/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

81936 MÁY TẬP PHCN THỤ ĐỘNG KHỚP GỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ TH122023 Còn hiệu lực
18/12/2023

81937 Máy tập PHCN thụ động khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0032-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

81938 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

81939 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018600 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019

81940 Máy tập phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018617 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019