STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81941 Túi đựng nước tiểu (Urine Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 11/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
11/09/2020

81942 Túi đựng nước tiểu / Urine bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

81943 Túi đựng nước tiểu / Urine bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 15-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

81944 Túi đựng nước tiểu 2 lit, có van thoát đáy chữ T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

81945 Túi đựng nước tiểu 2000ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1410/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
25/09/2020

81946 Túi đựng nước tiểu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020

81947 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

81948 Túi đựng nước tiểu trẻ em, tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 07/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/06/2019

81949 Túi đựng nước tiểu-Urine Bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

81950 Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 047/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021