STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81991 Máy trợ thính đeo ngoài tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 11042024/BPL Còn hiệu lực
11/04/2024

81992 Máy trợ thính đeo ngoài tai và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210612-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
02/08/2021

81993 Máy trợ thính đeo trong tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210564-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
29/07/2021

81994 Máy trợ thính đeo trong tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 13/2022/BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

81995 MÁY TRỢ THÍNH ĐEO TRONG TAI TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1205/2023/BPL Còn hiệu lực
12/05/2023

81996 Máy trợ thính đeo trong tai và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210611-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/08/2021

81997 Máy trợ thính đeo trong tai và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210611-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đã thu hồi
02/08/2021

81998 Máy trợ thính đeo vành tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_27032024 Còn hiệu lực
29/03/2024

81999 Máy trợ thính đeo vành tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_29032024 Đã thu hồi
29/03/2024

82000 Máy Trợ Thính Đườg Xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 108-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
25/11/2019