STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82011 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 616.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

82012 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 619.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

82013 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 659/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/12/2021

82014 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 187 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
07/12/2021

82015 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 19NP-SE Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
13/12/2021

82016 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
05/01/2022

82017 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 02.03/PCBPL-BIO_NEB200 Còn hiệu lực
02/03/2022

82018 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
10/03/2022

82019 Máy xông khí dung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/01 Còn hiệu lực
12/04/2022

82020 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 05-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
18/05/2022