STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82011 Rọ tán sỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
06/12/2019

82012 Rọ tán, kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00075-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/09/2020

82013 Rọ tánsỏi, lấy sỏi đường mật Trapezoid RX TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 29.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
22/06/2020

82014 RỔ, THÙNG, LY, CHÉN, ỐNG CẮM, NHÃN DÁN CÁC LOẠI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 09/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

82015 Rọ/ Thòng lọng bắt dị vật mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 004KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
17/06/2019

82016 Robisal ưu trương 19g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1026/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

82017 Robisal đẳng trương 0.9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1027/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

82018 Robisal đẳng trương 9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1045/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
30/06/2021

82019 Robot phục hồi chức năng ( kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3836 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Còn hiệu lực
25/05/2021

82020 Robot phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/05/2020