STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

82022 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định tính kháng thể TP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

82023 Thuốc thử xét nghiệm nhận diện kháng thể bất thường TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 23LH/PL-2022 Còn hiệu lực
30/03/2022

82024 Thuốc thử xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X, Y TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 316/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

82025 Thuốc thử xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

82026 Thuốc thử xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

82027 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 43LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022

82028 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

82029 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

82030 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 01/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022