STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Máy trợ thở và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MỚI NEWTECON Còn hiệu lực
15/09/2021

82022 Máy trợ thở và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-7 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
05/09/2021

82023 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 261/21/170000116/PCBPL-BYT,, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

82024 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-09/2023/STECHPL Còn hiệu lực
08/06/2023

82025 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 484/2018/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
20/10/2020

82026 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-01/2022/STECHPL Đã thu hồi
10/08/2022

82027 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 14/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

82028 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo và phụ kiện kèm theo bao gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180900-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

82029 Máy trộn khí dòng cao TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3980-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
11/11/2021

82030 Máy trộn nhộng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 268/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021