STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82031 MIẾNG DÁN CHƯỜM LẠNH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0035-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

82032 MIẾNG DÁN CHƯỜM NÓNG-SƯỞI ẤM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 082020-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
25/12/2020

82033 Miếng dán cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 06/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82034 Miếng dán cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 07/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82035 Miếng dán cố định dẫn lưu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/09/2020

82036 Miếng dán cố định dẫn lưu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1291/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Còn hiệu lực
28/09/2020

82037 Miếng dán cố định khoan xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-141/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Đã thu hồi
15/09/2021

82038 MIẾNG DÁN CỐ ĐỊNH KHOAN XƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2022-004/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/03/2022

82039 Miếng dán cố định ống thông và bảo vệ khu vực tiêm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2022

82040 Miếng dán collagen liền thương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2410A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022