STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82041 Máy Tiệt Trùng Bằng Khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/05/2022

82042 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.10/2022 Còn hiệu lực
17/10/2022

82043 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC 01/2023/HTC-PL Còn hiệu lực
30/01/2023

82044 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.03/2023/GVN Còn hiệu lực
28/03/2023

82045 Máy tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01/06/2023 Còn hiệu lực
12/06/2023

82046 Máy tiệt trùng bằng khí EO và phụ kiện TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP 01/2022/VNM-PL Còn hiệu lực
14/02/2022

82047 Máy tiệt trùng bằng khí Ethylene oxide TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1062/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
24/07/2020

82048 Máy tiệt trùng bằng khí ethylene oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200256 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB Còn hiệu lực
13/04/2020

82049 Máy tiệt trùng cao áp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CTA 01.2022/PLHH Còn hiệu lực
09/09/2022

82050 Máy tiệt trùng công nghệ Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 43-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019