STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82041 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

82042 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 01/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

82043 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 02/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

82044 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 03/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

82045 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men kháng lại kháng sinh Colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

82046 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

82047 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210627-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

82048 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

82049 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210626-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

82050 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022