STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82051 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221021-11.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

82052 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210528-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

82053 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210618-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

82054 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210620-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

82055 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

82056 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210625-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

82057 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220422-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022

82058 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của kháng nguyên HIV-1 p24 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2677/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2022

82059 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

82060 Thuốc thử xét nghiệm xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/07/2021