STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82061 máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRIVINA 28823/TVN/PL Còn hiệu lực
28/08/2023

82062 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 0509/AB-TRISMED Còn hiệu lực
05/09/2023

82063 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

82064 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 03/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/09/2023

82065 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 54/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/09/2023

82066 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

82067 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 230002669/PCBB-HN Còn hiệu lực
18/10/2023

82068 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/STERNMED-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/04/2024

82069 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231114/MP-BPL Còn hiệu lực
14/11/2023

82070 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 23/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
14/11/2023