STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82061 Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1739/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Còn hiệu lực
03/09/2021

82062 Miếng chườm mắt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2787 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

82063 Miếng dán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

82064 Miếng dán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tân Tiến) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
20/12/2019

82065 Miếng dán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

82066 Miếng dán TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05-2022/PLTTBYT-MAP Còn hiệu lực
30/05/2022

82067 Miếng dán cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JW HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

82068 Miếng dán sau phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181315 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
23/11/2020

82069 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JW HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

82070 Miếng dán an thần TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2763 PL Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hải Còn hiệu lực
21/12/2019