STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82071 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 192.01-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
04/05/2021

82072 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CIREM MEDICAL 01-2023/KQPL-CIREM Còn hiệu lực
23/11/2023

82073 Máy vi kim điện từ RF Needle TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

82074 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 016/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
08/12/2021

82075 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 079/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

82076 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 016/KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Đã thu hồi
07/12/2021

82077 Máy vi sóng dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

82078 Máy vi sóng dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

82079 Máy vi sóng dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2022 Còn hiệu lực
28/10/2022

82080 Máy vi sóng thấu nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG 01032023/PL-BKP Còn hiệu lực
06/03/2023