STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82071 Ống thông động mạch, tĩnh mạch cho kỹ thuật tim phổi nhân tạo trong hồi sức cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 151.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82072 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

82073 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

82074 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 228/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
27/06/2019

82075 Ống thông đường hầm sử dụng trong lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2055-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
02/06/2021

82076 Ống thông đường hầm sử dụng trong lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 23022023-VT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

82077 Ống thông đường mật TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3609 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
17/02/2021

82078 Ống thông đường mật TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3528 PL-TTDV/170000027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/11/2021

82079 Ống thông đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0223/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

82080 Ống thông đường mật (loại PE và PTFE) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-05/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022