STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82101 SMS paper 60cm x 60cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

82102 SMS paper 75 cm x 75cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

82103 SMS paper 90cm x90cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

82104 Snare cắt Polyp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018268 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
29/07/2019

82105 Snare cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00090-CBPL/D-Ev CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
03/03/2021

82106 Snare cắt polyp TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 567 PL-TTDV/17000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
21/09/2021

82107 Số 2 Đường 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh,Việt Nam TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1803/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
06/10/2019

82108 Sodium 1x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82109 Sodium 1x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82110 Sodium 2x60 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019