STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82101 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1210W1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/11/2023

82102 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL23 Còn hiệu lực
11/03/2024

82103 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

82104 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

82105 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/FI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

82106 Máy từ trường trị liệu kết hợp Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 220124/PL_HUELOI Còn hiệu lực
27/02/2024

82107 Máy từ trường trị liệu kết hợp hồng ngoại gần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 220124/PL_HUELOI Còn hiệu lực
27/02/2024

82108 Máy từ trường trị liệu siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED emFieldPro Còn hiệu lực
12/07/2022

82109 Máy từ trường xuyên sọ trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
02/08/2021

82110 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 181101-VP/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
12/06/2019