STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82101 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2116/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

82102 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2117/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

82103 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3216/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

82104 Thuốc thử xét nghiệm định lượng N‑acetylprocainamide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3146/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

82105 Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1549/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021

82106 Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3281/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82107 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2772/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82108 Thuốc thử xét nghiệm định lượng peptide C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-148/2022/PL Còn hiệu lực
25/10/2022

82109 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenobarbital TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3125/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

82110 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phenytoin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0057 Còn hiệu lực
23/02/2022