STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82121 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

82122 Sơi laser điều trị suy tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 0220DC-MEDFIBERS /170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
02/03/2020

82123 Sợi laser điều trị tĩnh mạch sử dụng 3 lần/ ELVeS Radial slim™ Fiber, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

82124 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

82125 Sợi laser điều trị u tiền liệt tuyến/phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/CeramOptec-VX/VBPL Đã thu hồi
12/12/2022

82126 Sợi nẹp gia cố để cố định răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 469/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
07/05/2021

82127 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1092/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
23/12/2019

82128 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 1 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y tế Pháp Việt Còn hiệu lực
10/06/2019

82129 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1092/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
23/12/2019

82130 Sợi quang học điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần/ FiLaC® Fistula Probe, IC, A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV002a-01/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019