STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82121 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0060 Còn hiệu lực
02/06/2022

82122 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0074 Còn hiệu lực
15/06/2022

82123 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0066a Còn hiệu lực
19/09/2022

82124 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0060a Còn hiệu lực
28/09/2022

82125 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2930/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

82126 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2932/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

82127 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3188/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

82128 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0058 Còn hiệu lực
10/05/2022

82129 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0061 Còn hiệu lực
02/06/2022

82130 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C4 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0084 Còn hiệu lực
07/06/2022