STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82131 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1616/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/04/2021

82132 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-168/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/07/2021

82133 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2577/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

82134 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0075 Còn hiệu lực
20/05/2022

82135 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2656/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

82136 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0082 Còn hiệu lực
23/06/2022

82137 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2985/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/09/2022

82138 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3039/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

82139 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3082/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

82140 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0075a Còn hiệu lực
19/09/2022